ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Dear valued visitors,

We have closed our visitor pre-registration. Please go to Hall 102-104, BITEC, Bangna (Walk-in visitor Registration Counter) to fill in the registration form at exhibition entrance during the opening period of the show from 9-12 September 2020, 10.00 - 18.00 Hrs.

On behalf of the organiser and the exhibitors, it's our great pleasure to welcome you to Food & Hotel Thailand(FHT) 2020

Yours sincerely,
Food & Hotel Thailand Team


Product Highlights

** เป็นงานเจรจาธุรกิจทั้ง 4 วัน
** ผู้เข้าชมงานควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าชมงาน